Khách sạn tại Sihanoukville

Sokha Beach Resort 0
Chi tiết

Giá: VND 2.772.000

Sokha Beach Resort

Đường số 2 Thnou, Sangkat 4, Sihanoukville, Campuchia

A-Z các khách sạn tại các thành phố khác