Thông tin liên hệ

Địa chỉ công ty

163 Lý Tự Trọng, Phường Bến Thành, Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Skype:

Thời gian làm việc: 8h : 22h