Khách sạn tại Hải Phòng

Khách Sạn Nam Cường Hải Phòng 0
Chi tiết

Giá: VND 1.800

Khách Sạn Nam Cường Hải Phòng

47 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam

A-Z các khách sạn tại các thành phố khác